Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu SparkEdge.

Administrator Danych

Tomasz Siroń SparkEdge
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 33/7, 20-052 Lublin, Polska
NIP: 8621559618
REGON: 525200474
+48 796 573 108
[email protected]

Tomasz Siroń SparkEdge, z siedzibą w Lublinie, pełni funkcję Administratora Danych Osobowych. Odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie Danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia usług dostępnych na stronie, w tym wsparcia godzinowego. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy lub konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W przypadku konieczności wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Ochrona Danych

Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych przed utratą, nieuprawnionym dostępem czy innym nieuprawnionym przetwarzaniem. Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Google Analytics

Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz optymalizacji jego funkcjonalności. Dane zbierane przez Google Analytics są przetwarzane w sposób anonimowy. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika w celu analizy korzystania z serwisu przez Użytkownika.

 • _ga
 • _gid
 • _gat

reCAPTCHA v3

Serwis korzysta z narzędzia reCAPTCHA v3 w celu zapewnienia ochrony przed nieautoryzowanymi działaniami, takimi jak spam czy działania automatycznych botów. Narzędzie to może zbierać pewne dane o aktywności Użytkownika w celu weryfikacji, czy dana akcja jest wykonywana przez człowieka.

 • _rcp

Newsletter

Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera w celu otrzymywania informacji o aktualnościach i ofertach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji od nas. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia oraz usunięcia.

 • Email

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail, przetwarzamy Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz ewentualnej dalszej korespondencji.

 • Email
 • Numer telefonu
 • Imię i nazwisko

Prawa Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie serwisu.

Prawa i Obowiązki

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci określone prawa. Poniżej przedstawiamy je w skrócie, abyś mógł się z nimi zapoznać.

 • Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, masz prawo dostępu do tych danych oraz informacji o tym, jak je przetwarzamy.
 • Jeśli Twoje dane są nieaktualne, niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo żądać ich sprostowania.
 • To jest tzw. 'prawo do bycia zapomnianym'. Jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.
 • Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe (na czas weryfikacji ich prawidłowości), jeśli uważasz, że ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz ich usunięcia, jeśli dane stały się dla nas niepotrzebne, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu rozstrzygnięcia tego sprzeciwu.
 • Masz prawo otrzymać od nas w strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 • W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z naszych usług. Jeśli nie dostarczysz nam niezbędnych danych, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług.

Prawa własności intelektualnej

Loga, nazwy firm, znaki towarowe oraz inne materiały chronione prawem autorskim, które pojawiają się na tej stronie, są własnością ich odpowiednich właścicieli i są używane wyłącznie w celach informacyjnych. Użycie tych materiałów nie sugeruje afiliacji, sponsorowania lub poparcia ze strony tych firm.

Back to top